..:: Kongres Hotel Gala ::..
de
en
ru
hu
pl
Ubytovanie
Stravovanie
Kongresovo-konferenčné služby
Spoločenské udalosti
Relax
Relax
Cenník
Rezervácie
Kariéra
ochrana-udajov
Kontakt
Hotel Kongres Gala ****
Hronsecká cesta 1
976 31 Banská Bystrica - Hronsek
Slovakia
Facebook
tel: +421 48 418 8550
tel: +421 48 418 8551
fax: +421 48 418 8552
mail: hotelgala@hotelgala.sk
   
19° 9'16.10"E | 48°39'22.72"N
google earth
google maps
nadpis

História

Kongres hotel Gala bol postavený koncom roku 2001 v príjemnom prostredí obce Hronsek, ktorá sa nachádza medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen.

Hotel svojim vybavením slúži k organizovaniu akcií kongresového a seminárneho charakteru, ako aj hosťom vyhľadávajúcim oddych, rekreáciu a aktívny odpočinok.

Ak patríte medzi milovníkov historických a kultúrnych pamiatok, iste Vás poteší bohatosť možností, ktoré poskytuje okolie Hronseku. V samotnej obci Hronsek sa nachádza goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576. Bol nazývaný aj vodný hrad – podľa vodnej priekopy, ktorú vybudovali na jeho obranu proti Turkom. Práve v tomto hrade prežila detstvo a dievčenské roky Juliana Korponayová-Géczyová, známa ako Levočská Biela pani.

Popri hlavnej ceste, ktorá vedie cez obec natrafíte na Soosovsko-Géczyovský kaštieľ z roku 1775 pripomínajúci renesančnú pevnosť, no niektoré architektonické prvky sú barokové. Kaštieľ je umiestnený v záhrade kde rastie aj vzácna 200-ročná lipa. Skutočným lákadlom pre turistov je drevená zvonica a drevený artikulárny evanjelický kostol. Pri jeho stavbe museli byť dodržané podmienky 25. a 26. článku Šopronských artikúl z roku 1681.
Podmienky zneli:
-musí byť postavený v priebehu 1 roka
-musí byť celý z dreva a postavený bez kovových prvkov
-nesmie mať vežu
-vchod nesmie byť priamo z ulice
Podmienky boli splnené a od 31. októbra 1726, kedy bol kostol ukončený a posvätený, slúži svojmu účelu. Zaujímavý je oltár na ktorom sa vymieňajú oltárne obrazy aktuálneho obdobia cirkevného roka. Vďaka amfiteatrálnemu usporiadaniu lavíc na chóroch môže byť na Službách Božích až 1100 ľudí. Hronsecký cirkevný zbor bol pôsobiskom viacerých významných slovenských básnikov a dejateľov – Ján Simonides, Jozef Melcer, August Horislav Krčméry a práve tu bolo požehnané aj manželstvo Andreja Sládkoviča s Antóniou Júliou Sekovičovou.

Okolie obce Hronsek

Len 11 km odtiaľto sa nachádza ďalšie mesto s bohatou históriu a množstvom pamiatok. Banskú Bystricu povýšil na mesto už v roku 1255 Uhorský kráľ Belo IV. a udelil jej mnohé výsady. Patrila k banským mestám a svojou kvalitnou meďou bola preslávená po celej Európe. V polovici 13. storočia si obyvatelia mesta postavili Kostol nanebevzatia panny márie. Neskôr okolo neho bol vybudovaný mestský hrad s gotickým domom kráľa mateja, Kostolom sv. kríža, radnicou a vežou so vstupným barbakanom. Na dnešnom Námestí SNP si bohatí mešťania stavali prepychové domy a v jednom z nich sídli teraz Štátna galéria a v bývalom Thurzovom dome je Stredoslovenské múzeum. S menom Thurzo sa spája história Banskej Bystrice už od roku 1475. Tento banský podnikateľ z Krakowa si prenajal takmer všetky bane na meď a v roku 1495 založil Thurzovsko – fuggerovskú ťažiarsku spoločnosť. V 19. storočí bola Banská Bystrica zapojená do spoločenského života. Priamo v tomto meste alebo v jeho okolí bývali viacerí slovenskí spisovatelia, ktorí vyvíjali aktivity v prospech slovenského národa a slovenčiny. V období prvého Slovenského štátu sa stala Banská Bystrica centrom protifašistického odboja. O tejto dobe svedčí aj Múzeum SNP. Banská Bystrica ponúka viacero možností pre milovníkov kultúry. Okrem múzeí máte možnosť navštíviť aj operetné predstavenia Divadla J. G. Tajovského a pre deti i dospelých má pripravený program taktiež bábkové Divadlo na rázcestí. V meste sú 3 moderné kiná a Dom kultúry, ktorý usporadúva rôzne podujatia – folklórne festivaly, koncerty vážnej hudby, stále expozície i výstavy viacerých múzeí a galérií. Ak počas návštevy nášho regiónu zatúžite po turistike, máte dvere otvorené dokorán. Okolitá príroda a zaujímavé rázovité obce Špania dolina, Staré Hory sú skutočným lákadlom.

Zvolen, ďalšie starobylé mesto s vyše 750 ročnou históriou je od Hronseku vzdialené len 12 km. Ak navštívite toto mesto, určite by ste nemali obísť zrúcaninu Pustého hradu, postaveného na sútoku riek Slatina a Hron. Dominantou námestia je Zvolenský zámok dostavaný v r. 1382 ako poľovnícke sídlo kráľa Ľudovíta I. V jeho Kráľovskej dvorane sa konanú komorné koncerty. Pri návšteve zámku si môžete potešiť oči stálou expozíciou moderného umenia. Na nádvorí sa začiatkom leta už tradične usporadúvajú Zámocké hry zvolenské – festival na ktorom vystupujú viaceré divadelné a operné scény. Medzi ďalšie kultúrne pamiatky patria napríklad Kostol sv. alžbety a Finkova kúria.

Kremnica bola v čase svojej najväčšej slávy veľmi bohatá vďaka zlatým baniam a mincovni. Privilégia slobodného kráľovského banského mesta jej udelil kráľ Karol Róbert z Anjou v roku 1328. Historické jadro sa zachovalo až do dnešných dní a od roku 1950 je vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi pozoruhodné stavby patria napríklad:
-Mestský hrad, kostol sv. kataríny
-františkánsky kláštor s kostolom
-baroková fontána a barokový morový stĺp
Celá historická časť Kremnice priam nabáda k romantickej prechádzke s nádychom starých čias. V lete máte možnosť využiť aj termálne kúpalisko a turistické chodníky pre náročných i rekreačných turistov.

Banská Štiavnica pre svojich návštevníkov určite nie je sklamaním. Je jedným z tých miest, ktoré Vás očaria hneď na prvý krát. Spolu s Banskou Bystricou a Kremnicou tvorí „trojlístok“ preslávených banských miest. S banskou činnosťou je spojený vznik, rozvoj i najväčšia sláva tohoto mesta. Približne 2 km od Banskej Štiavnice pod jazerom Klinger môžete navštíviť Banské múzeum v prírode. V areály sú originálne banské stavby a zariadenia a tiež môžete sfárať priamo do prostredia banských pracovísk 16. až 20. storočia. Na Námestí sv. Trojice upúta Morový stĺp a súsošie sv. Trojice uprostred. Námestie obklopujú honosné meštianske domy. Historické jadro a technické pamiatky v okolí sú zapísané v Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou mesta je Starý zámok a pôvodne románska bazilika. V Starom zámku sú vystavené expozície Umenie kováčov, Baroková plastika, Fajkárska dielňa, Architektúra. Nový zámok, renesančná strážna bašta ponúka expozíciu protitureckých bojov.